Det behövs 750 nya skolor de närmaste fyra åren enligt SKL

Det behövs 750 nya skolor de närmaste fyra åren enligt SKL

Det behövs 750 förskolor de närmaste fyra åren och genom denna ramavtalsupphandling kan kommunerna snabbare, och mer kostnadseffektivt, få fram permanenta förskolor som uppfyller såväl tekniska som pedagogiska krav, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

SKL och SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) genomför i samarbete en ramavtalsupphandling av förskolebyggnader. Upphandlingen är värd flera miljarder och omfattar nyckelfärdiga permanenta byggnader för förskoleverksamhet. Det ska även vara möjligt att köpa till färdigställande av utemiljön.

– Upphandlingen kan liknas vid en projekttävling där anbudsgivarna får ta fram förslag på förskolor som sedan kommer att utvärderas. De bästa förskolorna utifrån bland annat funktionalitet för den pedagogiska verksamheten, kvalitet och pris erhåller ramavtal. Med ramavtalet kan vi korta tiden från behov till färdig förskola, säger Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD SKL Kommentus.

Enligt tidningen Entreprenad som refererar till Rickard Andersson, projektledare för upphandlingen på SKL, tänker man att upphandlingen kan passa både traditionella entreprenörer och modulbyggare. Det finns dock en skrivning om ”prefabricerade moduler av enklare kvalitet” som vi inte känner igen oss i. Våra lösningar håller minst lika god kvalitet, i vissa fall bättre än traditionella lokaler, menar försäljningschef Per Lövgren på Cramo Adapteo. Moduler är byggda för att flyttas flera gånger under sin livstid något som traditionella byggnader inte är dimensionerade för.   

– Det är positivt att SKL försöker ta ett samlat grepp om förskolemarknaden. Att uppföra 750 skolor på fyra år är en sann utmaning och inte helt lätt, men utan mål blir det förstås inget alls. Vi utvecklar som bäst mer eller mindre permanenta lösningar i modulform och vårt systerbolag Flexator har erbjudit detta i många år.  

– I realiteten vet vi, efter 35 år i branschen, att det ändå finns behov av tillfälliga modullösningar av hög kvalitet för att alla barn ska få plats. Det finns alltför stora osäkerheter om inflyttningar, var och när de ska ske och hur många människor det rör sig om, då är hyresmoduler en bra lösning, avslutar Per Lövgren.