Hur bor, lever och arbetar vi i framtidens Sverige?

Undersökningen har gjorts av Kantar Sifo på uppdrag av teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang. Frågorna har handlat om boende, teknik, trafik, samhälle, miljö och jobb.

Inom segmentet boende ställdes frågan: Vilken typ av bostäder tror du kommer bli vanligare till år 2050?

I topp kom ”självförsörjande hem med egen energiproduktion och odlingar”, hela 40% tror så. Det är knappast överraskande att vi drömmer om ett boende i harmoni med naturen. En bit längre ned på svarslistan kommer ”flexibla bostäder som går att utöka eller krympa efter behov” med 27%.  Och ytterligare lite längre ner ”Flyttbara boenden, t ex i containerbostäder” med 19%.

Moduler har framtiden för sig

Både flexibilitet och flyttbarhet är ju argument som talar för modullösningar vilket förstås är intressant. - Vi vet att kunderna uppskattar själva dynamiken i en modullösning och den här undersökningen är en intressant bekräftelse på det. Vad man exakt menar med utöka respektive krympa får vi fundera över, säger Camilla Hensäter, VD på Cramo Adapteo medan hon tittar igenom undersökningsmaterialet.  Och kan man kombinera det med egen energiproduktion så är framtiden säkrad, säger hon med ett leende.  Solkraft ligger i topp när deltagarna siar om framtidens kraftkällor och visst känns det i högsta grad möjligt, avslutar Camilla.

Läs mer om undersökningen på https://samhällsbarometern.pe.se/ Klicka på Livet i hemmet om du vill läsa mer om boende. Undersökningsmaterialet är fullt av intressanta fakta om allt från var vi helst vill bo (nära naturen 54%), till att 92% tror att självkörande fordon blir vanliga eller att 58% vill ha fler trädgårdar på taken.