För en mer jämställd byggbransch

För en mer jämställd byggbransch

Vårt systerföretag Cramo AB har tecknat ett samarbetsavtal med Klara K, som sedan 2007 driver nätverk i syfte att främja kvinnors karriärutveckling. Genom avtalet blir Cramo även sponsor för den årliga Klara K-dagen i Stockholm den 1 december.

För att locka och behålla fler kvinnor arbetar Cramo med en rad olika projekt. Exempelvis kan nämnas samarbete med ett rekryteringsföretag som hjälper till att hitta fler kvinnor till Cramos arbetsplatser. En karriärsida som lyfter fram kvinnliga medarbetare som goda exempel. För att behålla de kvinnor som redan arbetar på Cramo startas kvinnliga nätverk i alla regioner, och man räknar med att engagemanget i Klara K ska ge både kunskap och inspiration.