Rototilt i Vindeln växer och får fler kontorsplatser

Rototilt i Vindeln växer och får fler kontorsplatser

Företaget Rototilt tillverkar tiltrotatorer och tillhörande systemlösningar på en internationell marknad för att öka grävmaskiners flexibilitet och effektivitet. Kontorsarbetsplatserna har byggts ut en gång sedan uppförandet av fabriken 2007 men behovet av arbetsplatser för tjänstemän har ökat i takt med företagets tillväxt. Sedan tidigare fanns en moduluppställning och efter diskussioner med Adapteos säljare Tomas Lindgren kom man fram till att det bästa var att placera ytterligare en våning ovanpå den befintliga.

– Vi fick inte bara mer plats utan också kortare gångavstånd jämfört med att fortsätta att bygga på längden.  På sikt kommer vi behöva bygga ut fabriken men det här ger oss en snabb och flexibel lösning. Vår position i Norden är stark och vi har en kraftig tillväxt på den internationella marknaden vilket medför att vi även kommer växa i Vindeln, säger Tord Johansson, produktionschef hos Rototilt.