Cramo Group och Nordic Modular Group

Cramo Group och Nordic Modular Group

Den 31 oktober slutförde Cramo Group förvärvet av Nordic Modular Group (NMG). I och med denna sammanslagning blir vi den ledande paneuropeiska aktören inom branschen. Tillsammans har vi decennier av erfarenhet och kunskap inom modultillverkning, uthyrning och försäljning.
 
För våra kunder och leverantörer hos Adapteo, Temporent, Flexator och Nordic Modular Leasing sker det inga förändringar initialt. På sikt kommer denna sammanslagning göra det möjligt för oss att skapa ett starkare kunderbjudande samt öka vår konkurrenskraft. Eventuella förändringar kommer att meddelas i förväg.

Om ni har några frågor, var god kontakta er lokala kontaktperson.