Euro Mine Expo

Euro Mine Expo

Tomas och Gunnar på plats i montern

Cramo Adapteo vill möta gruvindustrin för att visa och berätta varför hyresalternativet för projektkontor, personalutrymmen med omklädning/hygien samt storköksalternativ med matsal, är lösningar som är både funktionella, hållbara och ekonomiska i såväl stora som mindre lösningar.