Lokaler på annat sätt

Lokaler på annat sätt

En intressant aspekt är beskrivningen att ”bostäder har karaktär av infrastruktur vilket understryks av att de inte går att flytta eller kan brytas ut ur de system av vägnät och annan bebyggelse som de är del av.” Detta anser nog de flesta vara sant, men det finns en grupp byggnader som faktiskt kan flyttas – uthyrningsmoduler.

De är byggda för att kunna flyttas många gånger och ett alldeles utmärkt exempel på cirkulär ekonomi. Många är med och delar nyttjandet under de 20-30 år som är den typiska livslängden. Från förskola i tre år till kontor i fem och kanske boende i fem år med renoveringar däremellan. Så fortsätter hjulen att snurra inom modulbranschen.

Dagens högkvalitativa moduler följer Boverkets regelverk och har hjälpt många av Sveriges kommuner och företag med lösningar på deras lokalbehov. Förskolor eller skolor som snabbt kan uppföras när behoven plötsligt uppstår eller som boende för en eller flera. För företag med varierande lokalbehov blir kontor byggda av moduler en flexibel lösning som kan krympa eller växa efter situation. Den stora fördelen med modullösningar är flyttbarheten, kombinationsbarheten och den korta montagetiden. Efter endast 3-4 veckor kan inflyttning ske förutsatt att bygglov finns. Flyttbara lokaler är inte bara en lösning när en byggnad är i akut behov av renovering utan de är ett bra verktyg för en kommun att på ett flexibelt sätt lösa variationerna i lokalbehoven.

I dagens läge är det många gånger svårt att bedöma hur befolkningen förändras över tid och då skulle moduler kunna utgöra ett bra komplement till traditionellt byggande. Nyttjande kan följa konjunkturen, en skola eller förskola kan placeras där behoven finns och följa med till en annan plats när de ändras. Samma sak för bostäder. Att det råder brist på bostäder är alla överens om men vägen till en lösning går för sakta. Prova en annan väg, Modulvägen. Dagens moduler är välisolerade, välventilerade, ljusa och funktionella. De kopplas till befintligt VA-nät och kan anslutas till fjärrvärme om sådant finns. För många som bor trångt eller inte alls är moduler en mycket bra lösning.

Återstår därmed frågan om läge. De goda lägena är ofta upptagna eller under planering, precis som alla som bygger redan har upptäckt. För modulbranschens aktörer handlar det ofta om en gårdsyta, en parkering eller del av en skolgård. Vi har lärt oss laga efter läge och på ett ansvarsfullt sätt hitta en lösning.

Artikelförfattarna Marcus och Sjöberg talar om att vi måste tänka på ett nytt sätt. Uthyrningsmoduler är inte direkt ett nytt sätt, men ett annat sätt.

Camilla Hensäter, VD Cramo Adapteo