Infrastrukturen – en log(ist)isk fråga

Infrastrukturen – en log(ist)isk fråga

Den sydsvenska kontors- och bostadsmarknaden har genomgått en snabb förändring under de senaste åren. Men frågor kvarstår:

• Hur löser kommunerna bristen på byggbar mark för nya bostäder?

• Hur löser vi bristen på bostäder för unga vuxna, studenter och äldres boende?

• Hur vill vi egentligen bo i framtiden?

• Kan moduler vara ett komplement till traditionellt byggande?

Det är en del av vad som kommer samtalas kring på Business Arena i Malmö 2 april.

Vi kommer vara på plats och finns placerade i monter 37. Kom förbi så berättar vi gärna hur vi är med och hjälper till som en samhällsbyggare!