Se hur Cramo Adapteo kan bidra till en aktiv och ansvarsfull samhällsutveckling. Välkommen till monter 33 på Business Arena 24/4. Konferensen hålls på Clarion Hotel & Congress Malmö Live.

Business Arena är Nordens ledande mötesplats för aktörer på ledande befattning i fastighets- och samhällsbyggnadssektorn. Under seriösa former skapar Business Arena förutsättningar för meningsfulla utbyten mellan privat och offentlig sektor. Genom att samla branschens ledande företag och aktörer under ett och samma tillfälle hoppas vi på att varje Business Arena ska resultera i samhällsutveckling och nya affärer. Tillsammans skapar vi och alla inblandade aktörer ett evenemang ”av branschen, för branschen”. 

Business Arena är en kongress för dig som arbetar med: Investering och finans, Fastigheter och fastighetsutveckling, Kommunal och regional verksamhet, Samhällsbyggnad och samhällsutveckling, Politik och tjänstemannafrågor, Konsultfrågor, rådgivning och arkitektur, Opinionsbildning.