Belönad kontorsflytt hos BAE Systems Hägglunds

Kunden önskade få sin personal närmare produktion för att förbättra kommunikationerna och öka effektiviteten. Efter att ha utvärderat olika lösningar samt gjort studiebesök hos Volvo föll valet på en modullösning från Cramo Adapteo. Lösningen omfattar 3.350 kvm kontorsyta fördelade på tre våningsplan, allt byggt av den senaste modultypen C90.

Flytten blev så pass lyckad att den belönats inom BAE System-koncernen med ”Chairmans Award”.

Om BAE Systems

BAE Systems tillhandahåller några av världens mest avancerade och högteknologiska försvars-, rymd- och säkerhetslösningar. Koncernen har cirka 83 100 anställda i över 40 länder.