I dagarna har vi etablerat 8 st klassrum med tillhörande fritidshem till Göteborgs ungdomar. Modulerna är nytillverkade och av den nutvecklade modulserien C90, vilket ger bästa förutsättningarna för en lärorik skolgång.

Montaget krävde stora insatser men inget är omöjligt i modulbranschen.