En glad utställare

En glad utställare

Givande dagar i Göteborg

Årets mässa hölls i Göteborg 12-13 maj. Syftet med förvaltardagarna är att skapa ett forum för kommunala fastighetsförvaltare. Ett bra tillfälle att möta nya och befintliga kunder.