Skollokaler monteras

Skollokaler monteras

Här etablerarar vi en skola för 200 elever och deras lärare. De nya lokalerna innehåller förutom klassrum även fritidshem, matsal samt ett serveringskök. Även våra köksmoduler är standardiserade produkter, men utrustas utefter varje kunds önskemål