51 moduler av typen C90 monterades under veckan som tillfällig kontor i centrala Malmö.