Skolans platsbrist löstes enkelt

Skolans platsbrist löstes enkelt

Skolan hade inte plats för alla elever som bodde i upptagningsområdet. Flera av eleverna var därför tvungna att pendla långt till andra skolor - osmidigt för både eleverna och deras föräldrar. Dessutom behövde kommunen betala för att eleverna gick i andra skolor. Därför insåg man snabbt att något behövde göras.

Vi uppförde skolbyggnader som komplement till den permanenta skolan. De nya klassrummen var trivsamma och bekväma. Senare utökades dessutom klassrummen genom att en övervåning lades till. Detta är ett exempel på hur anpassningsbara våra system är. I dagsläget har kunden fjorton C40-enheter i två våningsplan.