Miljöanpassad skola?<br> Inga problem!

Miljöanpassad skola?
Inga problem!

I en av Stockholms södra förorter har kommunens fastighetsbolag en uttalad miljöprofil med kvalitetskrav på skollokaler. Där passade vår modulserie C100, som har ett vattenburet golvvärmesystem, utmärkt.

De funktionsbehov som verksamheten har gick lätt tillfredsställa med en av våra standardlösningar. Klassrum, grupprum och entréer med möjlig genomgång i hela uppställningen uppskattas av både elever och personal. 

Vi möter alltid de höga kraven på miljö och kvalitet som kommer från barn, föräldrar och personal via kommunens beställare. Monteringstiden blir något längre men tjänas in över kontraktets tid tack vare den avancerade miljöteknik som används. Den beställande kommunen prioriterar att skapa en god miljö för barnen, omätbar i kronor och ören.