Anpassningsbara kontor till industrin

Anpassningsbara kontor till industrin

Vår kund består av en grupp företag som arbetar globalt med att utveckla högteknologiska lösningar. De totalt 40 företagen har tillsammans cirka 6500 anställda och är ett bra exempel på projektbaserad industri. De är beroende av flexibla lösningar - även gällande sina kontorslokaler. Kundavtalen är olika långa och behovet av arbetskraft och faciliteter varierar med dessa. Med lösningar från Cramo Adapteo får kunden bra kontorslokaler med hög standard som dessutom är ytterst anpassningsbara. Det första kontoret etablerades 2006, och i dagsläget hyr kunden två stora kontorsanläggningar.