Första tillfälliga förskolan i grannlandet

Första tillfälliga förskolan i grannlandet

Vi fick förtroendet att uppföra den första tillfälliga förskolan i grannlandet Lettland. Den ligger i Babite sydväst om Riga. År 2011 uppförde vi förskolan som både är modern och bekväm. Vår kund valde att att etablera en tillfällig förskola istället för att bygga en permanent lösning eftersom att regionens barnkullar minskade. Förskolan består av fjorton C40-moduler. Originalkontaktet löpte på två år men förlängdes med ytterligare två år.