Juridik och regelverk

Juridik och regelverk

Stor kompetens inom byggregler och lagar

Att lagar, förordningar och byggregler följs är en förutsättning för trivsamma moduler och paviljonger. Glöm gamla tiders baracker - våra lokaler motsvarar de höga krav som Plan- och bygglagen, PBL, ställer. Vi har dessutom som mål att följa Boverkets byggregler, BBR.

Cramo Adapteo kan erbjuda hjälp med bygglovsansökan om det inte utförs i egen regi. Vi kan dessutom hjälpa er med andra handlingar som Byggnadsnämnden kräver enligt PBL, exempelvis brandskyddsbeskrivning, tillgänglighetsutredning och basU-åtagandet.

KONTAKTA OSS GÄRNA