Dags för service <br>- det ingår i hyran

Dags för service
- det ingår i hyran

Service och underhåll ingår under hela hyrestiden

Som hyresgäst hos Cramo Adapteo får ni bekymmersfria lokaler. Både service och underhåll samt skadeförsäkring ingår i hyran. Ni får alltid tillgång till hjälp och service från vår skickliga kundsupport om något behöver åtgärdas.

I hyran ingår dessutom förebyggande fastighetsunderhåll. Ni får till exempel regelbundna översyner av modulerna, liksom årlig service av ventilationssystem. Filterbyten görs var sjätte månad. Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001:14001.

Vill du kontakta oss för en felanmälan, klicka här.