Så här går det till

Så här går det till

Från idé till verklighet

Det räcker med ett samtal till Cramo Adapteo för att ert projekt ska starta. Våra medarbetare är de mest erfarna i branschen. De hjälper er genom varje fas och garanterar att ni får den rätta funktionen utifrån era behov.

Första fasen är att säkerställa uppställningsplatsen där modulerna ska stå. Ni kan välja att göra detta i egen regi eller ta hjälp av oss. Gemensamt för alla projekt är att det krävs ett beviljat bygglov och hårdgjord yta för montageplatsen. Även serviceledningar som el, vatten och avlopp ska dras fram till anslutningspunkter. Vi har lång erfarenhet och kunskap på området och hjälper er gärna med projektets behov, oavsett hur stora eller små de är.

När ni är nöjda med upplägget tar vi ansvar för att den nya lokalen kommer på plats så snabbt och smidigt som möjligt. Självklart ser vi till att regler och bestämmelser följs. Vår ambition är att infria och överträffa våra kunders förväntningar.

STEG FÖR STEG

  1. Vi utformar lokaler som uppfyller era funktionella och regelmässiga krav
  2. Markförutsättningar säkerställs gemensamt
  3. Vi tar hand om all logistik och montering av lokaler och utrustning
  4. Den nyckelfärdiga lokalen överlämnas. Kvalitets- och säkerhetshandningar samt drift- och underhållsrutiner redovisas
  5. Inflyttning sker och verksamheten kan starta

Service och underhåll ingår under hela hyrestiden. När det sedan är dags att avetablera modulerna ordnar vi även det. 

KONTAKTA OSS GÄRNA

montering moduler