C90

Vårt senaste modulsystem C90 - flyttbara lokaler för skola, förskola och kontor. Utvecklade i Skandinavien för skandinaviska förhållanden. De bästa idéerna efter mer än 30 år i branschen har vi tagit med oss när vi skapade C90. Modultypen kännetecknas av modern design där funktion, arbetsmiljö och energiförbrukning har varit ledord.

KVALITET I FOKUS
För att motsvara de allra högsta kraven på lokaler har vi utvecklat modulsystemet C90. Det är till för er som söker det bästa - modern teknik, funktionella lösningar och noga genomarbetad design gör att de håller marknadens högsta klass. När vi utvecklade C90 hade vi i åtanke att flyttbara lokaler inte bara ska vara lika bra som platsbyggda hus - de ska vara bättre.

INTERNATIONELL STANDARD
C90-systemet håller hög internationell standard. Lokalerna har en stilren exteriör med granitgrå fasadskiva i stenmaterial och generösa fönsterpartier. De passar därför lika bra i stadsmiljöer med klassisk arkitektur som i gröna parkmiljöer.

1, 2 ELLER 3 PLAN
Att bygga på höjden är yteffektivt, något som vi tog fasta på när vi utvecklade C90. Lokalerna kan byggas i tre våningsplan vilket innebär att de uppnår maximal storlek, även vid begränsad markyta. Det möjliggör etablering intill era befintliga byggnader så att ni behåller närhet till verksamhetens andra delar.

Dessutom är C90 utvecklat för en ännu effektivare hantering vid montage och demontage. På så sätt minskas både kostnader och leveranstid eftersom att vi snabbare kan färdigställa lokalerna för er som hyresgäst.

INNOVATION, TEKNIK OCH ENERGI
C90 ger er lokaler med det bästa inom teknik och innovation. Systemet är energieffektivt i ordets rätta bemärkelse. Högkvalitativ flerskiktsisolering och värmeväxlare gör att lokalerna inte förbrukar mer energi än vad nyproduktion gör idag. Som komplement finns energisparande funktioner som till exempel närvarostyrd belysning.

C90 kan värmas upp med direktverkande el eller med vattenburen värme. Vattenburen värme passar extra bra till verksamheter med miljöprofil eftersom den kan ge en mer hållbar energianvändning. Ett vattenburet värmesystem ger möjlighet till valbara energikällor såsom fjärrvärme, pellets, luft/vattenvärmepumpar etc.

TRIVSAMT
Med C90 kan ni vara säkra på att få funktionell och högklassig arbetsmiljö – den  svarar för de högt ställda arbetsmiljökrav som finns idag.

Tack vare effektiv belysning i kombination med stort naturligt ljusinsläpp får ni en inbjudande och ljus arbetsmiljö. Projektdimensionerad ventilation – med eller utan kyld tilluft - ger ett behagligt inomhusklimat. Alla fönster har solskyddsglas och genom att välja kyld tilluft (tillval) i kombination med funktionell solavskärmning uppnås bästa möjliga inomhusklimat och en produktiv arbetsplats under den varma årstiden.

PLANLÖSNINGAR FÖR MÅNGA BEHOV
För kontoret får ni full frihet att välja mellan många planlösningar och rumsstorlekar oavsett om ni vill ha enskilda kontor eller ett öppet kontorslandskap. Ni har även här möjlighet att komplettera med samtalsrum, konferens/mötesrum, fikarum med kök och eller pentryn, förråd, bibliotek, printer och/eller datarum, vilrum och omklädningsrum med dusch till vardagsmotionären. Rumsstorlekar kan varieras för att uppnå maximal yteffektivitet.

För skolan kan ni välja på klassrum mellan 50 -65 kvm. Likaså gör klassrum i fil med gemensam korridor att det blir enkelt att förflytta sig inomhus genom hela lokalen. Andra rum ni själva väljer till är exempelvis arbetsplatser till lärare och pedagoger, aktivitetsrum, grupp- och samtalsrum, vilrum, omklädningsrum med dusch, rum för förvaring och mycket annat.

I förskolan har vi tagit extra hänsyn till de små barnens behov. Bl a med klämskyddade dörrar, lågbyggda toaletter samt lågtempererade radiatorer som förhindar att barn bränner sig. Hemvist, vilrum, lekrum liksom utrymme för administration och förråd. Med C90 kan vi dessutom erbjuda förskolor i upp till tre plan då den är godkänd som BR1-byggnad.

KÖK
Vi erbjuder storkökslösningar som enkelt kan integreras med C90. Kontakta oss så berättar vi mer.

Alla bilder

Produktfakta

Byggkonstruktion

Modulsystem C90 är statiskt beräknad och branddimensionerad för byggnader upp till 3-våningsplan.

Bärande system

Grundläggning: Träpallgrund alternativt Lecasten på betongplatta vid 3-våningsuppställning. Takkonstruktion Dimensionerad för Snözon III Brandklass REI 60 U-värde: 0,12 Väggkonstruktion: Brandklass REI 60 U-värde: 0,15 Fasad Fasadskivor av fibercement Golvbjälklag Brandklass REI30 U-värde=0,15 Tillåten påkännande last 2,5 kN/m2

Fönster

Fasta och öppningsbara fönster. Alla fönster har solskyddsglas som minskar värmeinstrålningen och skapar ett jämnare och behagligare inomhusklimat. Som tillval finns utvändiga persienner vilket reducerar värmen ytterligare. U-värde: 0,78

Ytterdörr

Aluminiumdörr 15-21, pardörr U-värde: 1,5

Innerdörr

Massiva dörrar EI30 35db med klämskydd och gummilist i bakkant.

Dörrfoder

Kontrastmarkerande foder med avvikande färg.

Trappa i trapphus

Trapplöp i stål med handledare i rostfritt stål. Första och sista steget i avvikande färg. Handledare enligt Bygghandikapp.

Färgsättning

Tak: NCS 0502Y Väggar: Glasfiberväv G100 NCS 0500-N

Mattor

Rum: 2,0mm linoleum, grå. Klass Cfl-s1 WC: 2,0mm homogen plastmatta, grå HWC: 2,0mm homogen halksäker plastmatta, grå

Ljudabsorbenter

Samtliga innertak är monterade med akustiktak för att minimera efterklangstid och tillfredsställa en bra arbetsmiljö.

Uppvärmning

Byggnaden uppvärms med direktverkande el som klarar BBR-krav. Central, trådlös värmestyrning med nattsänkningsfunktion finns som tillval. Som alternativt värmesystem finns vattenburet system med värmekälla i form av värmepump eller fjärrvärme.

Belysning

Samtliga ljusarmaturer är monterade dikt mot tak och försedda med närvarodetektor och dragströmbrytare.

Ventilation

Modulerna ventileras med ett ventilations-aggregat placerat i teknik- och WC modulen. Aggregatet har energisnåla fläktmotorer för till- och frånluft, effektiva luftfilter, roterande värmeväxlare för värmeåtervinning, integrerad kylfunktion samt elektriskt alternativt vattenburet eftervärmebatteri.

El

Elcentral /serviscentral max 180A för koppling till teknikmoduler upp till tre våningar samt hiss placerad på teknikmodulens baksida. Varje teknikmodul har integrerad central, max 63A. Modulen innehåller energimätare för uppvärmning och ventilation, jordfelsbrytare samt automatsäkringar. Köks/skötrumsmodul (S-modul) har integrerad central, 16A . Via installationsstråk i takvinkel distribueras el till intilliggande moduler samt köks/skötrumsmodul. Snabbkopplingar typ Wago. Eluttag i ytterväggar. Som tillbehör finns uttagsstav.

Toaletter

Teknikmodulen kan erhållas med 2-4 toa-letter beroende på verksamhetens art och behov. HWC uppfyller kraven för tillgänglighet för person i eldriven rullstol med begränsad utomhusanvändning enligt både BBR och ”Bygg ikapp Handikapp”

Förfrågan