C40

Gedigen med en klassisk trähuskonstruktion

Trygg, flexibel och gedigen. Det är ord som beskriver vårt C40-system. Med systemet får ni funktionella och trivsamma ytor för skolor, förskolor eller kontor.

C40 finns i två varianter: C40 och C40 Grön.

C40 är bland det bästa på marknaden med hänsyn till byggkvalitet. Systemet är anpassat för vårt nordiska klimat - det är välisolerat och har en klassisk trähuskonstruktion. Den generösa takhöjden på 2,7 meter gör rummen ljusa och luftiga. Systemets många möjligheter till anpassningar ger flexibilitet. För matservering erbjuder vi till exempel en användbar storkökslösning. En annan fördel är att gavelmonterade separata trapphus ger smidig invändig kommunikation utan att störa pågående verksamheter. Även hiss kan installeras.

Luften hålls behaglig med effektiv ventilation med flera aggregatskapaciteter, som vid behov kan kompletteras med kyld tilluft. Uppvärmning kan ske med vattenburet radiatorsystem – ett miljöanpassat system som är lätt att ansluta till valfri värmekälla. Det kan vara fjärrvärmenätet, värmepump, eller kanske en biobränslepanna. Läs mer under C40 Grön. Även termostatstyrd direktverkande el finns i modulen. Nätverk dras smidigt i fönsterbänkskanalerna.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer! Kanske är vårt nästa uppdrag er nya skola eller arbetsplats?

Alla bilder

Produktfakta

Grundläggning

Grunden läggs på tryckplattor och rymdramar av trä. Alternativt kan betongplattor och Lecablock användas.

Bärande system

C40 kan dimensioneras för upp till tre våningar. Takkonstruktionen har starka limbalkar och modulerna är därför helt fribärande mellan ytterväggarna. Mellan limbalkarna finns sekundära balkar. Limträpelare i hörnen överför belastningen till grunden eller våningen under. Golvkonstruktion är uppbyggd av träbalkar. Golvet är förstärkt med UNP-profiler i stål längs med den nedre omkretsen. Modulerna är försedda med lyftanordningar på ovansidan. Tillåten för användning i snözon 3.

Brandskydd

Byggnaderna anses vara enplans- eller tvåplansbyggnader i brandklass BR2. Modulerna är konstruerade av en förmonterad träram med golv, takbalkar och ytterväggar i brandklass REI 30. Ytorna i korridorer och utrymningsvägar har ett flamsäkert ytskikt i klass I. Evakuering genom utsedda utrymningsvägar eller öppningsbara fönster på bottenvåningen. Om en andra våning läggs till installeras yttre utrymningstrappor av stål.

Vatten och avlopp

Systembeskrivning. Externt kallt vatten ansluts till en konsolmonterad vattenmätare med avstängningsventiler i teknikrummet. Vatten matas sedan till sanitära installationer i C-modulerna via extern rördragning. C-modulen är förberedd för installation av kök eller diskbänk. Standardtoaletter och tvättställ ingår. Om elvärme används levereras varmvatten från en 55-liters varmvattenberedare i underhållsrummet, alternativt i teknikrummet. Spillvattenledningen ligger i golvstrukturen med en gemensam extern anslutning under teknikrummet.

Uppvärmning

Termostatutrustade elelement. Uppvärmningen kan också ordnas genom ett vattenburet system med element under fönstren. Standardvärmekällan är en luft-till-vatten-värmepump, men fjärrvärme (sekundär) eller en pelletsbrännare är också tänkbara värmekällor.

Ventilation

Systembeskrivning. Fläktstyrt in- och utgående luftflöde med en roterande värmeväxlare för energiåtervinning. Ventilationsutrustningen är placerad i teknikrummet i C-modulen. Utrustningen kan alternativt monteras externt eller enskilda maskiner installeras i varje klassrum. Utgående luft överförs från överliggande ventiler till korridorens taktäckning. Luften evakueras centralt vid C-modulen samt genom toaletterna och underhållsrummet för att passera värmeväxlaren. Luftflödena dimensioneras i enlighet med behoven i projektet.

Kylning

Ett kylsystem som sänker temperaturen på inkommande luft kan väljas till. Mått efter projektets behov.

Elinstallationer

Allmänt. Gruppcentralen har automatsäkringar för belysning och uppvärmning, typ KB-system (Dynamic Workplace Power). Fyra jordade eluttag placeras på varje yttervägg av en modul.

Belysning

Belysningen är dimensionerad för en nivå på 350-500 lux. Alla rum har upp- och nedljus genom lysrörsarmaturer med dragströmbrytare, HF-utrustning 220 cm över golv för T5 energilysrör, 3 x 28 W. Korridorerna har infälld lysrörsbelysning, 1 x 28 W/T5. HWC har en rörelsedetekteringsanordning och energisparlampor. Underhålls- och teknikrummen har energisparlampor.

Annat

Miljöcertifiering och klassificering. Alla material som används i konstruktionen av C40-moduler verifieras mot en nationell svensk miljödatabas för byggmaterial, ett system som ansluter till miljöcertifieringen SS-EN 14001. Detta underlättar en process av ständig förbättring.

Förfrågan