C40 Grön

En grön modul för mindre miljöavtryck

Vårt system C40 Grön ger rum med hög trivselfaktor - och bidrar samtidigt till att minska miljöavtrycket. I denna modul erbjuder vi smart teknik i form av vattenburen värme. På så sätt kan både elförbrukning och miljöavtryck minskas.

Modulen passar utmärkt som klassrum och kontor. Ja, egentligen vid alla tillfällen då det finns behov av ytor som är både bekväma och funktionella. Vanligtvis hyrs det ut under två eller tre år, om inte längre.

C40 Grön erbjuder bland det vassaste på marknaden gällande materialval, byggnation och funktion. Systemet är anpassat för vårt nordiska klimat - det är välisolerat och har en klassisk trähuskonstruktion. En fördel är att gavelmonterade separata trapphus ger smidig invändig kommunikation utan att störa pågående verksamheter. Även hiss kan installeras.

Inomhusluften blir frisk och behaglig tack vare effektiv ventilation som kan kompletteras med kyld tilluft för bästa komfort. Modulens extra takhöjd på 2,7 meter ger en rymlig och ljus inomhusmiljö. Internet och telefoni ansluts smidigt i modulen. För matservering erbjuder vi en användbar storkökslösning. Värmesystemet kopplas till en valfri värmekälla. Det kan vara fjärrvärmenätet, värmepump, eller kanske en biobränslepanna.

C40 Grön erbjuder många tillval och möjligheter till anpassningar. Vi levererar inte bara fyra väggar, golv och tak - med oss får ni lokaler man gärna tillbringar tid i.

Tveka inte att kontakta oss för att få veta mer!

 

Alla bilder

Produktfakta

Grundläggning

Grunden läggs på tryckplattor och rymdramar av trä. Alternativt kan betongplattor och Lecablock användas.

Vatten och avlopp

Systembeskrivning. Externt kallt vatten ansluts till en konsolmonterad vattenmätare med avstängningsventiler i teknikrummet. Vatten matas sedan till sanitära installationer i C-modulerna via extern rördragning. C-modulen är förberedd för installation av kök eller diskbänk. Standardtoaletter och tvättställ ingår. Om elvärme används levereras varmvatten från en 55-liters varmvattenberedare i underhållsrummet, alternativt i teknikrummet. Spillvattenledningen ligger i golvstrukturen med en gemensam extern anslutning under teknikrummet.

Elinstallationer

Allmänt. Gruppcentralen har automatsäkringar för belysning och uppvärmning, typ KB-system (Dynamic Workplace Power). Fyra jordade eluttag placeras på varje yttervägg av en modul.

Bärande system

C40 kan dimensioneras för upp till tre våningar. Takkonstruktionen har starka limbalkar och modulerna är därför helt fribärande mellan ytterväggarna. Mellan limbalkarna finns sekundära balkar. Limträpelare i hörnen överför belastningen till grunden eller våningen under. Golvkonstruktion är uppbyggd av träbalkar. Golvet är förstärkt med UNP-profiler i stål längs med den nedre omkretsen. Modulerna är försedda med lyftanordningar på ovansidan. Tillåten för användning i snözon 3.

Belysning

Belysningen är dimensionerad för en nivå på 350-500 lux. Alla rum har upp- och nedljus genom lysrörsarmaturer med dragströmbrytare, HF-utrustning 220 cm över golv för T5 energilysrör, 3 x 28 W. Korridorerna har infälld lysrörsbelysning, 1 x 28 W/T5. HWC har en rörelsedetekteringsanordning och energisparlampor. Underhålls- och teknikrummen har energisparlampor.

Vattenburen värme

Modulen värms via vattenburen värme med element placerade under fönsterna. Som värmekälla används som standard luft/vattenvärmepump men fjärrvärme (sekundär) eller pelletspanna är också möjligt.

Kylning

Ett kylsystem som sänker temperaturen på inkommande luft kan väljas till. Mått efter projektets behov.

Annat

Miljöcertifiering och klassificering. Alla material som används i konstruktionen av C40-moduler verifieras mot en nationell svensk miljödatabas för byggmaterial, ett system som ansluter till miljöcertifieringen SS-EN 14001. Detta underlättar en process av ständig förbättring.

Ventilation

Systembeskrivning. Fläktstyrt in- och utgående luftflöde med en roterande värmeväxlare för energiåtervinning. Förvärmningsbatteriet är vattenburet. Ventilationsutrustningen är placerad i teknikrummet i C-modulen. Utrustningen kan alternativt monteras externt eller enskilda maskiner installeras i varje klassrum. Utgående luft överförs från överliggande ventiler till korridorens taktäckning. Luften evakueras centralt vid C-modulen samt genom toaletterna och underhållsrummet för att passera värmeväxlaren. Luftflödena dimensioneras i enlighet med behoven i projektet.

Förfrågan