C10

Den kostnadseffektiva modulen

C10 är en smart modul när ni behöver välbyggda lokaler samtidigt som ni vill hålla nere kostnaden. Cramo Adapteos C10  är uppskattad av kunder som söker flexibla, tillfälliga ytor. 

Modulsystemet är mycket anpassningsbart – det blir lätt att projektera och bygga den lösning ni behöver. Ni har frihet att skapa många alternativa planlösningar, allt efter de behov som just er verksamhet har. Det är smidigt att variera: modulerna kan placeras i två plan med invändigt trapphus för smidig kommunikation. De går även att docka till befintliga lokaler.

Certifierad ventilation gör inomhusluften behaglig. Med Cramo Adapteo kan välja till extra klimatanläggning om ni behöver. Det finns gott om plats för dragning av data- och nätverkskablage i modulernas fönsterbänkskanaler. Invändigt erbjuder modulerna trevliga, funktionella rum. Vi erbjuder en mängd olika tillval och funktionstillbehör så att er verksamhet kan fungera på bästa sätt.  

Kontakta oss för mer information! Vi berättar gärna mer om hur C10-systemet skulle fungera för just er verksamhet.

Alla bilder

Produktfakta

Grundläggning

Grundkonstruktionen utförs på system av tryckplattor och distansramar.

Bärande system

Modulsystemet C10 är statiskt dimensionerat för uppställningar i en och två våningar. Taket i modulen bärs upp av laminerade takbalkar eller 220-kantramar som sitter mellan modulens ytterväggar i dess ytterkanter, med ett spann på cirka 8,5 meter. Mellan de laminerade takbalkarna eller 220-kantramen består takstolen av träbalkar. Takets laminerade takbalkar vilar på limträbalkar i modulens yttre hörn eller på en 220-kantram som vilar på de väggar som delar upp modulen. Pelarna står vid golvreglarnas ändar och belastningen överförs till grunden eller till den undre våningen. Golvreglarna består av träbalkar. Golvet har en stålram av UNP-profiler under den omgivande ytterkanten.

Uppvärmning

Modulerna värms upp med skyddsjordade element som styrs via en inbyggd termostat samt ytterligare uppvärmning via ventilation. Vid behov kan lågtemperaturelement installeras.

Ventilation

Mekanisk inlopps-/utloppsventilation med värmeåtervinning. Komfortkyla som tillval.

Elinstallation

Modulen är försedd med ett Thorsman kanalsystem. I kontoren är kanalerna placerade vid respektive fönster och har 4 jordade uttag samt tomma anslutningsdosor för data- och telekommunikation. Det finns ett kopplingsdon per modul med brytare för el, belysning och värme. Den yttre elcentralen omfattar brytare, jordfelsbrytare, eluttag samt utrymme för elmätare med en länk mellan modulerna via externa godkända gummikablar. Separat länk för belysning av öppna kontorslandskap och klassrum. Det finns ett installationsutrymme i korridortaket för kanaler, lågspänning och andra larminstallationer. Tomrör för brandlarm.

Belysning

Rummen är utrustade med två 2 x 36 W lysrör monterade i taket. Korridoren är utrustad med 1 x 36 W infällda lysrör. Allmän belysning är dimensionerad för 350 lux.

Miljöbedömning och klassificering

Modulernas material har kontrollerats genom ”miljödata om byggprodukter”, ett miljöledningssystem som följer SS-EN 14001. Klassificeringssystemet är uppbyggt enligt SS-EN ISO 14001 för att beskriva ständig förbättring.

Förfrågan