SOS Barnbyar

SOS Barnbyar

SOS Barnbyar är idag världens största organisation som tar hand om föräldralösa och övergivna barn och ger dem ett hem, en familj och utbildning. Sedan starten i Österrike 1949 har SOS Barnbyar byggt och drivit barnbyar i 132 länder. Organisationen driver dessutom skolor, medicinska och sociala center, yrkesskolor och ungdomshem. SOS Barnbyar är politiskt och religiöst obunden och arbetar enligt FN:s Barnkonvention. Mer än en miljon människor får varje år hjälp genom SOS Barnbyar.

På koncernnivå är Cramo sedan 2008 huvudsponsor till SOS Barnbyars barnby i Ukraina. Från och med 2014 går Cramokoncernens huvudsakliga stöd till SOS Barnbyar i Baltikum. Anledningen till övergången är att vi i första hand vill verka i områden där den egna verksamheten finns. Vi stödjer både via direkt finansiellt stöd och genom att skapa förutsättningar för att hitta lokala sponsorer.

Läs mer om SOS Barnbyar här