Gröna moduler

Gröna moduler

Moduler för mindre miljöavtryck

En av de största utmaningarna Cramo Adapteo har är att minska den mängd energi en modul förbrukar vid uppvärmning och därmed minska miljöavtrycket de orsakar. Det vi gör är att bygga moduler som är så energieffektiva som möjligt. Vi har därför byggt flera serier som värms upp med ett vattenburet värmesystem istället för med direktverkande el. Vi kallar dem Gröna moduler.

När Cramo Adapteo introducerade dem under 2009 var de Gröna modulerna de första i sitt slag och utgjorde endast 6 procent av den totala nyuthyrningen. Sedan dess har kurvan gått spikrakt uppåt. Vårt mål är att de ska utgöra minst 60% av nyuthyrningarna år 2018.

Vi vill bidra till att energiförbrukningen i våra moduler blir så låg som möjligt. Därför har vi följande tips till våra hyresgäster:

  • Släck belysningen när ni inte vistas i lokalerna.
  • Stäng av datorer och annan kontorsutrustning den inte används.
  • Se till att använda energisparläge på exempelvis kopiatorer, datorer m.m.
  • Sänk temperaturen i rum som inte används.
  • Elda inte för kråkorna: sänk temperaturen under långhelger och andra längre perioder då lokalerna inte används.

Det val av elavtal som kunden gör påverkar miljöavtrycket, där till exempel elavtal med förnybara energikällor kan ha utsläpp nära 0 g CO2/kWh.

HÅLLBAR ENERGIKONSUMTION

Gröna moduler är ett bra sätt att få en mer hållbar energikonsumtion. I en standarduppställning med Gröna moduler uppvärmda med fjärrvärme kan koldioxidbelastningen minska med 71 procent under ett år jämfört med moduler som värms med direktverkande el (uträkning baserad på skolmodul 210 kvm placerad i Stockholm).

Läs mer: C40 Grön 

C90 - BYGGD MED HÄNSYN TILL MILJÖN

Cramo Adapteo arbetar kontinuerligt med att i största möjliga mån använda miljöanpassade material när vi tillverkar och bygger nya moduler. Vår modul C90 är till exempel byggd med hänsyn till miljön.

Läs mer:  C90