Klimatkompensering

Klimatkompensering

Ett grönt sätt att ge tillbaka

För att säkerställa att Cramo Adapteo har så liten påverkan på vår miljö som möjligt klimatkompenserar vi genom Vi-skogen. Klimatkompensation är en del av en övergripande miljöstrategi, och vi arbetar aktivt för att minska våra utsläpp.

Sedan 2017 har vi valt att klimatkompensera utsläppen från transporter av moduler, material och affärsresor. Cramo Adapteo AB har genom Vi-skogen klimatkompenserat för 810 ton CO2, vilket motsvarar plantering av ca 5.000 träd.

Projektet vi stödjer heter Kenya Agricultural Carbon Project (certifierad enligt Verra, tidigare Verified Carbon Standard) och bygger på samplanering av träd och grödor på fattiga småbrukares gårdar i Kenya. Kolet från atmosfären lagras in i jorden av växterna som planteras och varje lantbrukares jordbruk följs noga upp för att säkerställa en positiv miljöpåverkan. Förutom förbättring av klimatet bidrar klimatkompensationen till större skördar och ekonomisk trygghet för bönderna. Eftersom små jordbruk drabbas hårt av klimatförändringarna får de också stöd att leva i ett förändrat klimat. Allt sker på lokalbefolkningens villkor och verksamheten övervakas av externa revisorer.