Hållbarhet

Hållbarhet

För en bättre miljö

Vi är alla med och formar den värld vi lämnar över till kommande generationer. Som Sveriges ledande modulleverantör har Cramo Adapteo ett stort ansvar att arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor och miljö.

Vår ambition är att vara branschledande avseende miljöanpassade flyttbara lokaler. För oss är det viktigt att hållbarhetstanken löper som en röd tråd genom hela organisationen. Det finns en hel del ett företag kan göra för att ge tillbaka till miljö och samhälle. Som kund till oss är ni delaktiga i arbetet vi utför – utan att egentligen behöva göra något.

Läs mer om hur Cramo Adapteo arbetar med hållbarhet. Klicka på flikarna till höger!