Rekonditionering

Martin Skoglund
Rekonditioneringschef
070-559 71 80
Leif Tilling
tf. rekonditioneringschef
070-776 92 00
Bert Forsberg
Arbetsledare
0706-84 34 76
Adam Jigler
Arbetande förman
070-694 12 10
Pekka Pietikäinen
Modulreparatör
070-792 57 01
Conny Bäckström
Modulreparatör
Sleiman Chitt
Modullageransvarig
070-558 89 10