Ledning Sverige

Cramo Adapteo AB
Box 4027
169 04 Solna
Besök: Rosenborgsgatan 12
Org.nr:556053-2888

Faktureringsadress:
Cramo Adapteo AB
Box 43
832 21 Frösön
Tel: 08-623 54 70
Fax: 08-623 54 80
Camilla Hensäter
VD
08-623 54 93
070-568 00 19
Stefan Westin
Affärsutvecklingschef
08-623 54 82
070-625 09 00
Per Lövgren
Försäljningschef
08-623 55 37
070-603 95 10
Thomas Järryd
Säkerhetsansvarig
031-718 00 63
070-480 22 10
Richard Jacobsson
Projektchef
046-274 85 07
072-200 56 88
Reijo Nygård
Teknisk chef
08-623 55 15
070-586 61 00
Caroline Holmgren
KMA-chef
070-666 73 49
Thomas Nilsson
Controller
08-623 54 26
070-572 78 40
Kinga Johansson
Business controller
08-623 54 31
070-226 17 83
Mats Jarmer
Marknadskommunikation
08-623 54 17
070-560 35 10