Öst

Cramo Adapteo
Box 4027
169 04 Solna
Besök: Rosenborgsgatan 12
Tel: 08-623 54 70
Fax: 08-623 54 80
Erik Fransson
Byggprojektledare
08-623 54 83
070-373 10 19
Kristian Åberg
Byggprojektledare
070-348 99 87
Pälle Jäderholm
Byggprojektledare
021-81 54 05
070-373 09 05